Comunicat de presă privind rezultatele Etapei I de jurizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În zilele de 15 și 16 noiembrie 2022, la sediul Uniunii Arhitecților din România a avut loc, conform Regulamentului de organizare a concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Veneziaprocedura de selecție a proiectelor finaliste (Etapa I).

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii nr. 3475/2022, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

1. domnul arh. Attila Kim, Comisarul participării României la cea de-a 18-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

2. doamna Monica Joița, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român și Ministerului Afacerilor Externe

3. doamna arh. Cosmina Goagea

4. doamna arh. María Rosa Cervera Sardá

5. domnul arh. Krzysztof Ingarden

6. doamna arh. Ioana Alexe

7. doamna arh. Angela Kovacs

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție, la prima întâlnire a membrilor Comisiei, aceștia au ales prin vot secret Președintele Comisiei, în persoana domnului arh. Attila Kim.

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare un număr de 14 proiecte și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 18-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român și Uniunii Arhitecților din România.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, au fost desemnate următoarele proiecte finaliste (în ordinea alfabetică a titlurilor):

·       ACUM-AICI-ACOLO

·       INCUBATORS OF COEXISTENCE

·       PENDANT SPACES

Proiectele care nu au trecut în Etapa a II-a de selecție sunt următoarele (în ordinea alfabetică a titlurilor):

Titlu proiect

Nr înregistrare UAR

Punctaj

ALCHIMIE

BAV - 111

65,29

A TRASH JOURNEY

BAV - 107

47,71

CHECKPOINT

BAV - 112

43,71

FRAGIL-IN CAUTAREA IDENTITATII  PIERDUTE

BAV - 110

54,14

PLAYGROUND TIME

BAV - 108

54,14

SYLVANIA 2.0

BAV - 101

59,29

STABILO-WORLD

BAV - 114

61,00

WATCHING THE GRASS GROW

BAV - 104

52,71

[W]ALL

BAV - 102

57,14

zBUCIUM_#[A]TEMPORAL

BAV - 113

53,29

# ZESTRE

BAV - 105

63,57

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecție, reprezentată prin cel puțin 3 membri printre care Comisarul și Președintele Comisiei de selecție, va invita, în data de 23 noiembrie 2022, reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori finaliști (pot fi prezenți la această intâlnire maximum trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de selecție. Conform art. 21 al Regulamentului de organizare a Concursului, Comisia de selecție nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial și/sau expozițional.

Participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat Regulamentul de organizare a  Concursului, conform art. 9 din Regulament. Contestațiile pot fi depuse la sediul Uniunii Arhitecților din România (strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București) sau transmise pe e-mail la adresa bav2023@uniuneaarhitectilor.ro în data de 17 noiembrie 2022 (până la ora 17.00). Acestea vor fi analizate și soluționate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin Ordin al Ministrului Culturii.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc