Rezultatele Concursului national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 14-a editie a expozitiei internationale de arhitectura - la Biennale di Venezia

În perioada 18-20 noiembrie 2013, la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucuresti, a avut loc procedura de selectie a proiectelor înscrise în cadrul Concursului national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 14-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia.

Juriul Concursului a avut urmatoarea componenta:

1. Arh. Vlad Gaivoronschi

2. Prof. Univ. Dr. Arh. Ana Maria Zahariade, U.A.U.I.M.

3. Arh. Brian A. SPENCER, Statele Unite

4. Prof. Arh. Juhani KATAINEN, Finlanda

5. Monica MORARIU, Ministerul Culturii, comisar

6. Alexandru Damian, Institutul Roman pentru Cultura si Cercetare Umanistica din Venetia, vicecomisar

7. Arh. Bogdan TOFAN, Uniunea Arhitectilor din Romania, vicecomisar

La Concurs s-au înscris un numar de 46 de proiecte . În urma evaluarii proiectelor, avand în vedere criteriile prevazute în Regulamentul de Organizare al Concursului si publicate pe paginile de internet ale Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Roman si a Uniunii Arhitectilor din Romania, Juriul a acordat punctaje potrivit Anexei.

În urma centralizarii punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei, au fost desemnate castigatoare urmatoarele proiecte:

1. Pentru spatiul expozitional din Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale a fost desemnat castigator, cu un punctaj de 85,36 puncte, proiectul avand codul de identificare UAR NR.5 , COD PROIECT SM28282

Titlu:

SITE UNDER CONSTRUCTION

Autor/-i:

Andreea Iancu, Raluca Sabau, Mihai Sima, Stejara Timis, Anca Trestian

2. Pentru spatiul expozitional din Noua Galerie a I.R.C.C.U. Venetia a fost desemnat castigator, cu un punctaj de 91,43 puncte, proiectul avand codul de identificare UAR NR.20 , COD PROIECT DK62014

Titlu:

CREATIVITATE - CONSERVARE

Autor/-i:

Ileana Maria Zbirnea (Kisilewicz), Dan Victor Kisilewicz, Dobrin Laurentiu Datcu

Castigatorii vor negocia cu Ministerul Culturii (pentru proiectul SITE UNDER CONSTRUCTION), respectiv Institutul Cultural Roman (pentru proiectul CREATIVITATE - CONSERVARE) conditiile de realizare a proiectelor.

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului, Uniunea Arhitectilor din Romania va acorda, în baza deciziei Comisiei de selectie, urmatoarele premii:

COD UAR

Cod Proiect

Titlu proiect

Motivatie

Premiu (Euro/net)

5

SM28282

SITE UNDER CONSTRUCTION

Juriul a apreciat proiectul pentru forta plastica si expresivitatea spatiului expozitional pe care îl propune. Proiectul sustine ideea industriei ca motor al modernizarii, subiect care se încadreaza în tema generala a bienalei. Imaginea industriala este vazuta ca nucleu al modernitatii fiind interpretata în proiect printr-un spatiu flexibil, capabil sa capteze acest sens.

În plus, juriul a apreciat în mod special potentialul de dezvoltare al proiectului, în ideea de elaborare mai nuantata si care sa poata exprima mai larg cei 100 de ani de modernitate, atat prin intermediul ariei tematice propuse cat si prin depasirea ei. Proiectul reuseste sa exprime o atmosfera memorabila, generata de raportul lumina / întuneric, de sonoritatea compozitiei si de principiul de organizare spatiala de tip „global container". Întregul spatiu al Pavilionului devine un continator al unor obiecte / spatii cu dubla functie interioara / exterioara.

Conceptul spatial este foarte bine exprimat si argumentat remarcandu-se ca fiind puternic si interesant pus în opera.

2000

20

DK62014

CREATIVITATE - CONSERVARE

Proiectul a fost selectat în mod special pentru ideea tematica.

Arhitecta Ioana Grigorescu este extrem de reprezentativa pentru modernitatea romaneasca arhitecturala, personalitatea ei poate face conexiuni subtile între modernismul interbelic si evolutia modernitatii din perioada comunista, între etosul inovator al avangardei si conservarea patrimoniului, între arhitectura, grafica si pictura. Personaliatea ei complexa si putin mediatizata pana acum este prezentata prin atmosfera de atelier de proiectare si prin proiecte si desene originale, ceea ce comisia a apreciat.

2000

30

IT34567

JUST NOW

Proiectul prezinta o abordare eleganta si are un continut foarte bogat (foarte bine organizat si serios) transpus într-o scenografie foarte conventionala dovedind o simplitate benefica.

Informatia transmisa la nivelul proiectului este extrem de bine sistematizata si riguros prezentata.

500

34

EM12345

EXPLORING IDENTITY : ARCHIVES OF ROMANIA NATIONAL PAVILIONS

La acest proiect juriul a apreciat foarte mult continutul informatiei transmise - relatia extrem de bine argumentata între cele doua personaje si discreta asociere între Nicolae Iorga si Tristan Tzara carora le dedica si cele doua instalatii propuse în proiect. Iorga întruchipeaza spiritul conservator si traditionalist, Tzara reprezentand spiritul romanesc de avangarda.

Proiectul sustine ideea unui spatiu total (taparea cu ziare si imaginea extrem de bine documentata a spatiului interior-pasaje,foto, texte...).

500

37

MA12691

DARE TO FEEL

Proiectul transmite o idee clara - introducerea unui alt tip de definire a spatiului, nu doar vizual, mergand pe ideea celor doua curente, cel interior si cel exterior, care fac trimitere atat din modul de abordare cat si de punere în opera la Horia Creanga ( imaginea externa) si Ion Mincu ( imaginea interna).

500

39

KR22132

TEMPO

Proiectul a fost apreciat pentru discursul sustinut în cadrul textului de prezentare si prin modul de transpunere la nivelul planului ca abordare spatiala arhitecturala. Ideea este curajoasa, da dovada de o expunere curajoasa si încearca sa marcheze un traseu care uneori poate sa limiteze spatiul interior pentru realizarea unei senzatii de strangere si fragmentare "time frame''.

500

* Premiile se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data atribuirii.

Participantii la Concurs pot depune contestatii, numai în ceea ce priveste modul în care au fost respectate prevederile regulamentului de organizare si functionare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucuresti, în termen de trei zile lucratoare de la data comunicarii publice a rezultatului (pana la data de 26 noiembrie 2013, ora 17). Acestea vor fi analizate si solutionate în termen de maximum cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de catre o Comisie de solutionare a contestatiilor, formata membri desemnati de institutiile organizatoare.

Proiectele premiate vor putea fi vizionate la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucuresti, în perioada 5 - 12 decembrie 2013.

Proiectele înscrise în concurs, cu exceptia proiectelor premiate, vor putea fi ridicate de la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania, în perioada 5 - 20 decembrie 2013.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc