REZULTATELE CONCURSULUI NOUA IDENTITATE VIZUALĂ A PUBLICAȚIILOR UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

UAR a publicat rezultatele concursului "Noua identitate vizuală a publicațiilor Uniunii Arhitecților din România". Obiectivul acestuia a constat în redefinirea pachetului de identitate vizuală, cu concepte și idei creative, aplicabile și adaptabile publicațiilor UAR.

Fiecare concurent a fost chemat să facă propuneri grafice pentru revista Arhitectura, Observatorul Urban București și Buletinul Informativ al Uniunii Arhitecților din România - BIUAR. În cazul revistei Arhitectura au fost cerute: logoul revistei, identitatea coperții și un semn grafic aniversar, care să fie asociat cu noul logo, urmând a fi folosit la aparițiile din anul 2016, când se vor marca 110 ani de la fondarea revistei. Pentru Observatorul urban București și BIUAR s-a solicitat un template, pentru coperta 1 și pentru unele rubrici specifice. S-a mai solicitat, studierea la nivel de concept grafic a generalizării folosirii elementelelor de identitate grafică în alte situații (website, foi cu antet etc.)

Juriul format din:

întrunit în zilele de 24 și 25 iulie 2015, a constatat că nici una dintre cele 13 propuneri grafice prezentate în concurs nu a răspuns integral și convingător tuturor cerințelor de temă, motiv pentru care a decis să nu acorde premiul în valoare de 1600 Euro.

Criteriile de evaluare și selecție a propunerilor au fost:


Juriul a acordat în ordine ierarhică patru mențiuni, în sumă de 400 euro fiecare și anume:

Mențiunea I - propunerea nr. 30 (SE1586)
Autor: Ștefan ENACHE

Mențiunea II - propunerea nr. 22 (AH1502)
Autor: arh. Ana Maria HOGAȘ

Mențiunea III - propunerea nr. 29 (AS0808)
Autor: Ștefan ENACHE

Mențiunea IV - propunerea nr. 27 (CA1111)
Autor: arh. Cassandra POP

Mai multe informații pe: www.uarconcursuri.org

Proces verbal jurizare AICI

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc