Publicat: 7 noiembrie 2018

Expoziție "România 100 de ani în concursuri de arhitectură", TNB, Foyerul Studio, 15 noiembrie - 15 decembrie

Joi, 15 noiembrie 2018, ora 18.00 are loc, în foaierul de la etaj al Sălii Studio, vernisajul expoziției România - 100 de ani în concursuri de arhitectură, organizata de Facultatea de arhitectură a Universității Spiru Haret și de UAR sector 2. Curator: conf.dr.arh. Teodorescu Nicoleta Doina.

Anul 1918 a însemnat realizarea visului, a idealului și a speranțelor multor generații de români ce și-au dorit, au promovat și au identificat oportunități în contextul european al epocii.

Secolul ce s-a scurs, pe care îl celebrăm în acest an, este secolul în care, generațiile ce au viețuit pe aceste meleaguri au creat expresia spațială a spiritului românesc, așa cum îl putem identifica astăzi. Printre cei chemați a materializa această expresie spațială, se numără și arhitecții, iar expoziția ce o propunem, reprezintă efortul acestora de a surprinde în propunerile și proiectele lor, spiritul și aspirațiile acestora.

Departe de a parcurge o trecere în revistă a creației de arhitectură românească pe

parcursul unui secol, ceea ce ar fi necesitat o cu totul altă abordare, expoziția România, 100 de ani în concursuri de arhitectură supune atenției valoarea Concursului de Arhitectură.

Tradiția acestuia are la bază calitatea rezultatelor incontestabile, tradiție care este din ce în ce mai des ignorată, selecția proiectelor făcându-se adesea după criterii străine calității obiectului construit rezultat. Pe de altă parte, Concursul de arhitectură, deschis, accesibil, a permis afirmarea unor tineri arhitecți, talentați și promotori ai unor viziuni originale asupra spațiului construit. Putem aminti aici cele două echipe de Concurs recunoscute ca atare: mai întâi Gabrile Cristea, Dinu Gheorghiu, Constantin Săvescu și Romeo Belea iar mai târziu, Toma Olteanu, Victor Ivaneș, Constantin Dobre și Radu Tănăsoiu, arhitecți care s-au afirmat prin intermediul Concursului de Arhitectură, acumulând un număr mare de premii. Ei și-au dovedit valoarea și competența profesională ulterior și ca profesori, mentori ai multor generații de arhitecți. Concursurile prezentate în această expoziție sunt selectate din cele publicate în paginile revistei Arhitectura, însoțite de comentarii asupra temei, a criteriilor de selecție și a soluțiilor propuse. Atunci când autorii au fost în măsură să ne pună la dispoziție materiale din arhivele personale, le-am utilizat cu plăcere.

Prezentăm proiecte publicate, unele realizate, altele ignorate ulterior (cum este cazul Concursului București 2000). De asemenea în expoziție este inclusă o secțiune dedicată lăcașelor de cult, propunerilăcașelor de cult, propuneri de arhitectură după anul 1989, incluse sau nu în concursuri de arhitectură.

Vernisajul expoziției România, 100 de ani în concursuri de arhitecturăva avea loc joi, 15 noiembrie 2018,ora 18.00, în foaierul Sălii Studio al TNB!

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc