Publicat: 5 iunie 2024

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI ATELIERUL DE CERCETARE DOCTORALĂ ALE ȘCOLILOR DOCTORALE DE URBANISM ȘI ARHITECTURĂ – EDIȚIA A XI-A Sesiune: București, 11 iunie 2024 Atelier: Chiojdu, jud. Buzău, 12 iunie 2024

Evenimentul este organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din

București, pe baza unei finanțări din fondul destinat manifestărilor extracurriculare, în parteneriat

cu Uniunea Arhitecților din România. Obiectivul evenimentului este de a prezenta și de a

dezbate rezultatele cercetării doctorale din cadrul Universității, facilitând dialogul doctoranzilor

în vederea formării unor echipe de cercetare capabile să dezvolte împreună proiecte de cercetare

și îmbunătățind calitatea tezelor prin schimbul de idei. Deși prezența unui public larg este

încurajată, accesul la lucrările sesiunii este permis doar participanților înscriși, indiferent dacă

prezintă sau nu o lucrare, iar la atelier doar doctoranzilor care trimit la timp materialele cerute și

sunt selectați de comitetul de organizare.

Comunicările din cadrul sesiunii de comunicări științifice ale Școlilor Doctorale ale UAUIM

vor fi susținute sub forma unor prezentări orale însoțite de un suport electronic (Power Point,

Adobe Acrobat) pe parcursul a maximum 15 minute, inclusiv întrebările, în sesiuni moderate pe

data de 15 iunie în București. Lucrările integrale aferente prezentărilor din domeniul

urbanismului sau care au legătură cu acest domeniu se vor publica în „Revista Școlii Doctorale

de Urbanism” (http://www.rsdu.ro/), iar cele din domeniul arhitecturii (și, în funcție de opțiuni,

și din cel al urbanismului) în alte publicații ale universității sau din afară, dacă vor fi admise de

referenții de specialitate și vor respecta instrucțiunile de redactare ale acestor publicații.

Termenul-limită de trimitere a articolelor ce urmează a fi publicate este 31 noiembrie 2024.

Prezentările vor fi susținute la sediul Uniunii Arhitecților din București, str. Jean Louis

Calderon nr. 48, sector 2, București, cod 020038.

Atelierul din 12 iunie este destinat îmbunătățirii abilităților de cercetare ale doctoranzilor, cu

precădere în ceea ce privește organizarea cercetării doctorale și scrierea tezei de doctorat.

Transportul la atelier este asigurat de UAUIM în limita unui număr de 10 locuri, ocupate în

ordinea primirii solicitărilor (data și ora înscrierii). Plecarea se va face din fața Universității de

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, str. Academiei nr. 18-20, sector 1,

București, cod 010014.

Persoană de contact: prof. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuț Petrișor, e-mail:

alexandru_petrisor@yahoo.com

Mai multe detalii în documentul atașat:

Sesiunea SD 11 rez.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc