Senatul Uniunii Arhitectilor din Romania s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16 aprilie 2020

Senatul Uniunii Arhitectilor din Romania s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16 aprilie 2020 si a hotarat:

1.    Amanarea Conferintei nationale pentru data de 17 octombrie 2020 si, de asemenea, amanarea conferintelor teritoriale ale filialelor si sucursalelor. Conferintele teritoriale se vor desfasuraa in perioada 26 august-29 septembrie 2020.

2.    Prelungirea mandatelor Presedintelui, membrilor Senatului si membrilor Comisiei de Cenzori de la nivelul U.A.R. Prelungirea mandatelor organelor de conducere si cenzorilor alesi de la nivelul filialelor si sucursalelor U.A.R.

3.    Amanarea Bienalei Nationale de Arhitectura 2020 pentru anul 2021.

4.    Prelungirea termenului de plata a cotizatiei reduse pana la data de 20 iunie 2020.

5.    Depunerea on-line a dosarelor de inscriere in U.A.R. 

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc