Publicat: 24 august 2017

Simpozionul de Antropologie Urbană, ediția a III-a, 25-26 august

COMUNICAT DE PRESĂ

Simpozionul de Antropologie Urbană, ediția a III-a 

Prognoza Urbană: hărți în continuă mișcare

 

Muzeul Municipiului București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” și Societatea Academică de Antropologie vă invită la Simpozionul de Antropologie urbană, ediția a III-a, desfășurat la București în zilele de vineri, 25 august și sâmbătă, 26 august 2017. Prezentărille vor avea loc la Grand Hotel Continental și la Casa Filipescu – Cesianu.

Vor fi dezbătute subiecte variate, legate de evoluția instituțională, schimbări culturale și modificările percepției cetățenilor la nivelul națiunilor, factori de presiune asupra populației și impactul creșterii economice asupra dezvoltării umane.

Tema propusă pentru această ediție este cea a prognozei urbane: ce ne spun cercetările despre viitorul nostru în orașe, cum va arăta mediul nostru peste câteva decenii și cum se vor reconfigura barierele spațiului imaginar al hărților?

Prin acest simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituții, Muzeul Municipiului București își propune să pună la dispoziția specialiștilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea antropologilor la nivel național și internațional și să problematizeze teme de actualitate referitoare la antropologia urbană, socială și medicală.

Simpozionul face parte dintr-un amplu demers al Muzeului Municipiului București de a stimula cultura dialogului, a schimbului de idei și informații între membri comunității, completând astfel rolul conferințelor organizate săptămânal în spațiile muzeului.

Participarea se face pe bază de înscriere prin e-mail la adresa: conferinte@muzeulbucurestiului.ro

În acest an, Simpozionul de Antropologie Urbană deschide seria de 5 simpozioane și conferințe tematice organizate de Muzeul Municipiului București:

·      25 – 26 august – Simpozionul de Antropologie Urbană, ediția a III-a;

·      14 – 16 septembrie – Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”,ediția a III-a;

·      6 – 7 octombrie – Simpozionul de Istoria Artei, ediția I;  

·      20 – 21 octombrie – Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban, ediția a III – a;  

·      23 – 24 noiembrie – Conferința de Marketing Cultural – edița a IV-a;

 

Programul Simpozionului de Antropologie Urbană, edița a III – a

Vineri, 25 august 2017, Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56, București

9.30: Înscrierea participanților

10.00: Deschiderea Simpozionului, Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

10.30: „Azilul de bătrâni în România de azi, sau drumul de la abandonare la resemnare”, Dr. Sultana Avram, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

11.00: Pauză

11.30: „Cât de sănătoasă este apa potabilă din orașe?”, Dr. Emilia Tomescu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

12.00: „Modelul ecologic de evaluare a violenței la elevi – factori de presiune cu impact în sfera comportamentală”, Dr. Petru Sandu, Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, Cluj - Napoca; Coautori: Dr. Ileana Maria Mireștean, Dr. Sorina Irimie, Psih. Ioana Beldean Galea, Dr. Anda Ioana Curta, Dr. Cosmina Samoilă

12.30: „George Orwell: despre întâietate și prognoza datată a ultimului”, Dr. Viorella Manolache, Dr. Andrei Kozma, Societatea Academică de Antropologie

13.00: Pauză

14.00: „Violența structurală în contextul mecanismelor contemporane de alocare a resurselor”, Drd. Alexandru Vasiliu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

14.30: „Comportament colectiv într-un oraș modelat ca un reactor de agenți”, Dr. Ionuț Purica, Academia Română, Institutul de Prognoză Economică, București

15.00: „Urbanizare și medicalizare: ipostaze ale modernizării”, Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

15.30: Concluzii

       

Sâmbătă, 26 august 2017, Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei 151

10.00-12.00:

- Vizită la „Muzeul Vârstelor”, primul proiect expozițional al unui muzeu cu profil de antropologie urbană din România, urmată de o dezbatere asupra conceptului expozițional;

- „Reconstituirea fizionomiei după un craniu istoric: Mihai Viteazul ”, Radu Panait;

- Prezentare a expoziției „Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate”, Theodor Ignat, curator al expoziției, Muzeul Municipiului București.

     

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin

Muzeul Municipiului București

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc