Publicat: 31 octombrie 2016

Tendințe contemporane în arhitectura pentru educația pre-universitară, 7 noiembrie 2016 Sala Frescelor UAUIM București, str. Academiei 18-22

Colegii arhitecți, profesori și doctoranzi interesați de subiect sunt invitați la o dezbatere/colocviu:

Tendințe contemporane în arhitectura pentru educația pre-universitară

7 noiembrie 2016 Sala Frescelor UAUIM București, str.Academiei 18/22 

Colocviul își propune reunirea și publicarea experienței de legislație, de proiectare și expertiza existentă în domeniul arhitecturii contemporane în domeniul educației pre-universitare. În vederea edificării viitoare a acestor grădinițe, școli noi, licee și centre de zi în România rurală și urbană, este momentul să adunăm împreună expertiza deja existentă. Scopul este publicarea unui ghid de bune practici și a unui viitor normativ de proiectare. În acest scop, aducem împreună un numor de tineri specialiști care și-au dedicat studiile doctorale unui asemenea subiect insuficient cercetat și dezvoltat în țară. Prezența conducerii ministerului de profil este o dovadă în plus că tema este serioasă, gravă chiar și că soluțiile ei vor fi sprijinite să capete contur de expertiză și realitate.


Programul colocviului:

09.30 Deschiderea oficială. Cuvânt de bun venit al Rectorului UAUIM, prof. dr. arh. Marian MoiceanuCuvânt de deschidere a colocviului rostit de ministrul Educației, dl. prof. dr. Mircea Dumitru

Prezentarea temei și o introducere a oaspetelui colocviului, făcute de secretar de stat Gheorghe Pătrașcu

10.00 – 11.00 Conferința oaspetelui colocviului, arh. Alain Manoilesco, Franța, de prezentare a arhitecturii proprii de școli și licee

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30 – 13.00 Prezentări de referate: legislația în vigoare și limitele ei, probleme de autorizare sanitară și ISU a școlilor existente, arhitectura prezentă a școlilor din Europa

13.00 – 14.00 Pauză de prânz 

14.00 – 15.30 Prezentări de referate: exemple de bune practici din lume, condiționări psiho-spațiale ale școlilor noi

15.30 – 16.00 Pauză de cafea

16.00 – 18.00 Masă rotundă, moderator prof. dr. arh. Augustin Ioan, director CSUD UAUIM: Contribuții și concluzii la un ghid de bune practici în arhitectura viitoare pentru educația pre-universitară din România

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc