Publicat: 5 octombrie 2017

Expoziția "Trăiri în acuarelă", arh. Ligia Podorean - Ekström, 19 octombrie, ora 18.00 în Calderon 48

Vă invităm la expoziția "Trăiri în acuarelă", arh. Ligia Podorean - Ekström, 19 octombrie, ora 18.00 în Calderon 48, prezintă arh. Georgeta Gabrea.

„Acuarela este rodul emoției, al primului impuls, al ochiului exersat să extragă, dintr-o clipire, esența motivului și să analizeze instantaneu tonalitățile, raportul acestora cu lumina și să estimeze cuantumul de culoare locală ce trebuie păstrat spre a nu cădea în kitsch, prin abuz. Prin imposibilitatea de a reveni asupra tușelor – așa cum permite pictura în ulei – acuarela este o tehnică dificilă și delicată, rezervată unor artiști versați. 

Ligia Podorean-Ekström este un astfel de plastician, sensibil și sigur pe mâna sa. Arhitect de profesie, ea s-a îndepărtat, totuși, de maniera confraților – marcată de preocuparea pentru corectitudinea trasării identității stilistice a edificiilor - și practică o acuarelă de interpretare, poetică și vizionară. Fără a ignora motivul ce i-a suscitat interesul – un țărm de apă, o pajiște, un calcan pictural prin tencuiala decojită, o panoramă urbană, un deșert african, o floare - acesta devine baza unor acorduri muzicale de mare rafinament. Pentru că, adesea, lucrările artistei sunt creatoare de sinestezii. Acuarelistă recunoscută și recompensată cu multe premii și diplome la manifestări internaționale de prestigiu - și, pentru merite deosebite în domeniul artelor vizuale și pentru aportul la înfrățiri culturale prin plastică, decorată în 2012, de statul român cu Medalia Bene Merenti - Ligia Podorean-Ekström este un distins pedagog în tehnica favorită, cu mulți elevi care o adulează, și autor al unui util tratat de acuarelă, din păcate epuizat și care s-ar cere reeditat. Lucrările, ce variază între subtilă meditație și mesaj manifest, i-au fost adunate în două albume ce s-au bucurat de succes atât în rândul publicului larg cât și al criticii de specialitate: Luminile Nordului (Ed. Sport-Turism, București, 1977) și The Art of Ligia Podorean-Ekström – Memory Traces (World of Art Publishing House, Sotckholm, 2000).” 
( Dr. Adrian-Silvan Ionescu, critic de artă și Director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” din București)

Sursa: icr.ro/stockholm/ligia-podorean-ekstrom-arhitectura-si-acuarela

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc