Uniunea Arhitectilor din Romania anunta lansarea sesiunii de finantare pentru proiecte culturale si sociale 2012

Categorie: Anunt public - conditii de concurs
Data afisarii: 20 februarie 2012


In cadrul acestei sesiuni de finantare sunt sprijinite urmatoarele categorii de proiecte:
1. proiecte pentru Observatorul Urban al UAR.
2. proiecte finantate direct de UAR.
Procedurile de selectie se gasesc în Regulamentele specifice (cel al Observatorului Urban si cel al UAR).
Suma maxima ce poate fi solicitata pentru proiectele Observatorului Urban este de 16 000 lei.
Plafonul maxim pentru proiectele Uniunii Arhitectilor din Romania este de 40 000 lei.
Se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte cu derulare în perioada 23 martie - 17 noiembrie 2011, în limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie/ aprobate anual de Senatul UAR.
Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale UAR.
Perioada de depunere a ambelor categorii de proiecte este cuprinsa în intervalul 21 februarie - 2 martie ora 15,00.

Solicitarile se trimit la urmatoarele adrese:
1. Calea Victoriei nr. 126, sect. 1, etaj 1, Bucuresti, pentru proiectele Observatorului Urban.
2. Uniunea Arhitectilor din Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Dem. Dobrescu, nr. 5, pentru proiectele UAR.


Modalitati de trimitere a solicitarilor: prin posta recomandata, data relevanta este data expedierii prin posta, evidentiata de stampila postei sau prin livrare directa la sediul Observatorului Urban din Calea Victoriei 126 si respectiv la sediul UAR din Str. Dem. Dobrescu, nr. 5, zilnic de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00 - 15:00; cu mentiunea pe plic proiecte pentru Observatorul Urban sau proiecte pentru Uniunea Arhitectilor din Romania.

Pentru aflarea conditiilor necesare de participare, va rugam sa consultati pe site-ul UAR www.uniuneaarhitectilor.ro:
1. Regulamentul privind accesarea pentru proiecte culturale si sociale ale UAR (Anexa 3B)
si
2. Regulamentulul pentru concursul de proiecte finantate în cadrul Observatorului Urban

N.B. Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi acceptate.

Calendarul Proiectelor cultural sociale 2012:
- Depunere proiecte cultural - sociale: 21 februarie - 2 martie, ora 15,00;
- Formulare intrebari: 21-22 februarie;
- Raspunsuri la intrebari: 23 februarie;
- Data limita pentru depunerea proiectelor (la unul din sedii, dup? caz)/ de expediere a acestora prin posta: 2 martie, ora 15:00;
- Verificarea conformitatii administrative, respectiv eligibilitatii cererilor de finantare: 3-8 martie;
- Jurizare: 9-10 martie;
- Afisarea rezultatelor: 12 martie;
- Primirea contestatiilor: 13 martie, ora 14,00 [*];
- Analiza contestatiilor: 14 martie;
- Analiza selectiei in comisiile economica si de cultura: 15 martie 2011;
- Insusirea proiectelor selectionate de catre Senat: 16 martie;
- Afisarea rezultatelor definitive: 19 martie;
- Incheierea contractelor de finantare: 23-30 martie;
- Desfasurarea proiectelor 31 martie - 17 noiembrie;
- Sesiuni de comunicari - 18-19 noiembrie.[*] Contestatiile se depun in scris la secretariatul UAR.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc