Publicat: 25 iulie 2022

Universitatea de Vară Bucium 2022

Universitatea de Vară Bucium, Salvgardarea patrimoniului rural prin educație 

23 iulie - 7 august 2022

Comunicat de presă

În perioada 23 iulie – 7 august 2022, se va desfășura a X-a ediție,aniversară, a „Universității de Vară Bucium”- UdV Bucium, organizată deAsociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, înparteneriat cu Ordinul Arhitecților din România-Filiala Alba. Proiectulcultural este cofinanțat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2022, deAdministrația Fondului Cultural Național și de Fundația Prințul de Wales.

În continuarea edițiilor I-IX, UdV Bucium 2022 oferă cursanților un program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniuluirural, menit să salveze valorile tradiționale încă existente dar extrem defragile și să încurajeze demersurile ce țin de identificarea, cercetarea,proiectatarea, reabilitarea, reactivarea și promovarea acestei moșteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare apatrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declarația ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenția Europeană a Peisajului de la Florența, precum și de misiunea asociației Fondation du Patrimoine privind salvarea și valorizarea patrimoniului rural neprotejat și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică Țării Moților este continuată în Ediția 2022, odată cu continuarea campaniei de reabilitare și reactivare a cuptoarelor tradiționale de pâine inițiată în ediția anterioară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a județului Alba, laest de Roșia Montană și se compune din 30 de sate, adunate în văileapelor, răsfirate pe coline și risipite pe versanții munților Vulcoi, Corabia șiDetunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiilearheologice dovedesc locuirea unei populații ce practica mineritul auriferîncă din Antichitate.

Programul UdV Bucium 2022 va cuprinde:

Activități practice: pe teren și la sediul UdV (prospecțiuni, relevee dearhitectură, studii de peisaj și de potențial turistic și de costum tradițional, documentație fotografică, studiul imaginii, ateliere, etc., respectiv prelucrarea informațiilor culese în vederea prezentării lor în expoziția ceva însoți festivitatea de închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VIII. Patrimoniu rural Bucium”

Activități teoretice/didactice: îndrumare, dezbateri, conferințe (fizic șionline)

Ateliere

•             Atelier de producere a șindrilei în tehnici tradiționale

•             Atelier de reabilitare și punere în funcțiune a unor cuptoare depâine tradiționale

•             Releveu de arhitectură și studiu multidisciplinar complex pentruun monument istoric: Biserica

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavrilˮ din satul Cerbu

•             Repertoriere motive decorative din costumele buciumane și unatelier de cusut/șezătoare

•             Proiecte de reabilitare/amenajare interioară pentru două case tradiționale - casa Gligor din Bucium Poeni și casa Bolunduțiu din Bucium Valea Albă

•             Atelier de turism: participare la organizarea unui ”brunch” cuproduse tradiționale cu implicarea unor obiective restaurate de RPER, casa Colda din Poieni și cuptorul gospodăriei Costinaș din Stâlnișoara

•             Atelier de studiu al imaginii și de explorare/exploatare a mediiloronline

Activitățile didactice vor fi susținute de specialiști și cadre universitare, prin conferințe, dezbateri și colocvii, pe toată perioada universității (fizic și online).

Echipă de coordonare și îndrumători

ing. Ștefana Bianu, coordonator UdV Bucium, Președinte RPER-Fr, dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Președinte RPER- Ro, Mihaela Lazăr – asist.univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI-UAUIMB) –coordonator adjunct UdV, Iozefina Postăvaru – istoric de artă, InstitutulNațional al Patrimoniului, Gabriel Panasiu, lector univ. dr. arh., UAUIMB, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și ConservareaPatrimoniului, Codina Dușoiu – conf. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (FAI-UAUIMB),

Cristina Bolog – lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie – Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj–Napoca, arh. Octavian Mănoiu, arh. Dragoș-Eugen Băbeanu, Andreea Maria Banu, economist, responsabil financiar.

Loc de desfășurare:

Sediul UdV Bucium- Pensiunea Negrileasa (în Poiana Narciselor)

Deschiderea oficială, duminică, 24 iulie 2022, ora 16.00, la Muzeul Buciumanilor din Poieni Festivitateade închidere, sâmbătă, 6 august, 2022, ora 16.00, laMuzeul Buciumanilor din Poieni

Organizarea și realizarea celeide a X-a ediții a UdV esteposibilă datorită: Co-finanțatorilor:

Administrația Fondului Cultural Național

Ordinul Arhitecților din România, prin OARFiliala Alba, din Timbrul de Arhitectură 2022 Fundația Prințul de Wales

Parteneriatelor și susținerii oferite de:

RPER–Franța Solide

PrimăriaComuneiBucium Asociația „Baia Domnilor” Asociația „Ovidiu Bîrlea”

Parteneriatelor științifice oferite de:

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București Facultatea deArhitectură de Interior a Universității de Arhitectură șiUrbanism “Ion Mincu“ București Facultatea de geografie a Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca

Universitatea București, Facultatea de litere,Centrul de Excelență în Studiul Imaginii Institutul Național al Patrimoniului

ComplexulNaționalMuzealASTRA,Sibiu Asociația „Cluj Guided Tours”

Centrul Cultural Clujean

Parteneriatelor media:

Revista Igloo RevistaArhitectura

Desfășurarea UdV va ține cont de toate condițiile impuse deautorități pentru adunările culturale publice.

Contacte

rper.romania@yahoo.comwww.rper.rohttps://www.facebook.com/asociatia.rper

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc