Publicat: 13 octombrie 2013, ultima actualizare: 14 octombrie 2013

Conferinta de difuzare FORCOPAR 2 – formare profesionala la distanta in arheologie industriala

În zilele de 17 - 19 octombie 2013 are loc la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București conferința de difuzare a proiectului FORCOPAR 2 - formare profesională la distanță în arheologie industrială - conservare/conversie, de la fezabilitate la operaționalitate, un proiect european Leonardo da Vinci dedicat formării de competențe în protejarea patrimoniului industrial.

Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile incluzând prezervarea clădirilor istorice și economia de resurse pentru realizarea noilor construcții. Specialiști cu roluri diferite (Instituții publice, arhitecți, urbaniști, restauratori, proprietari) intervin de obicei asupra vechilor industrii fără a exista o colaborare între ei. Apare astfel necesitatea unei noi competențe solicitate de către colectivitățile locale/naționale, de către patroni. Nu este semnalată, la nivel național sau european, nici o formare continuă în această direcție. Pe durata unui proiect anterior, parteneri din 4 țări au lucrat pentru a crea o formare inovatoare continuă la distanță în arheologie industrială și au demonstrat fezabilitatea acesteia, construind o platformă educativă ce poate fi transferată.

Realizat în anii 2012-2013, în cadrul programului european Leonardo da Vinci - Transfer de inovație (LLP Leonardo da Vinci „Transfert de l'Innovation", 2011-1-RO1-LEO05-15311 Contrat no. LLP-LdV-Tol-2011-RO-003) proiectul și-a propus să pună la dispoziția profesioniștilor această platformă de formare continuă la distanță (on-line) adaptată constrângerilor de timp, acces la resurse sau deplasări. Utilizându-se o platformă educativă, materiale pedagogice și o metodologie adaptate, se realizează o formare specializată ce asigură dobândirea de noi competențe pentru persoane având formații inițiale diverse. Este prevăzută recunoașterea oficială a experienței dobândite și, în acest sens, unele elemente vor putea intra în formațiile inițiale cu o validare la nivelul universitățiilor (Credite transferabile, Master, Doctorat). Specializarea în acest domeniu a profesioniștilor de formație largă le va facilita accesul la problematica domeniului sau le va permite recalificarea în această nouă direcție profesională.

Proiectul FORCOPAR 2, contractat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" și coordonat de Eurocultures - Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles) reunește parteneri de origine geografică și profesională diversă: Universitatea "Politehnica" din Timișoara (RO) www.upt.ro, Institutul Național al Patrimoniului (RO) inp.org.ro, Municipul Târgu Mureș (RO) www.tirgumures.ro, Uniunea Arhitecților din România (RO) www.uniuneaarhitectilor.ro, Université de Haute Alsace - Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques - CRESAT (FR) www.uha.fr, Université de Technologie Belfort Montbéliard - Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques RECITS (FR) recits.utbm.fr, IRCOS - Institut Régional de Culture et Services (FR) www.ircos-cezam.fr, CILAC - Comité d'Information et de Liaison pour l'Archéologie l'étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) www.cilac.com, Conseil Consultatif du patrimoine mulhusien (FR) www.ccpm.asso.fr, Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) www.cc-stamarin.fr, AUDIS Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) www.audis.it.

Primul an al derulării proiectului a fost consacrat măsurilor pregătitoare pentru transferul platformei educative prin:
- însușirea demersului și a conținutului său;
- finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor - ghidul pentru cursanți și tutori, cele 6 module organizate în unități însoțite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie, activități;
- elaborarea materialelor pedagogice - situri „repertoriu/bancă de date", bibliotecă, cataloage de fotografii.

Cel de-al doilea an a fost dedicat realizării transferului și pregătirii în vederea utilizării în formarea continuă la distanță prin:
- constituirea echipelor de tutori/formatori și a grupurilor de lucru;
- luarea deciziilor privind validarea: recunoașterea achizițiilor formale și informale; crearea Centrului de Excelență la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu";
- difuzarea proiectului către organismele de formare, la utilizatorii potențiali, la patronii avînd nevoie de acest nou profesionalism.

Această nouă formare continuă specializată, recunoscută și validată, va permite profesioniștilor din diverse zone să răspundă oportunităților din acest nou domeniu care duce lipsă de competențe specializate. Se apreciază că existența viitoare a Centrului de excelență din cadrul Universității de Arhitectură și Urbansim „Ion Mincu" din București va spori interesul general pentru patrimoniul industrial românesc și va impulsiona formarea unor persoane cu competențele necesare protejării și valorificării acestei componente importante a patrimoniului nostru cultural. Totodată, difuzarea în rețelele europene va antrena cu siguranță adeziunea altor organisme specializate, mobilitatea celor formați, conform necesităților ce există deja în țările UE.

- Invitație
- Program (fr.)
- Formular de înscriere

Mai multe informații pe www.forcopar2.net.

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc