Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România anunță lansarea concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizații neguvernamentale).

Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secțiunea Participări Naționale, se va realiza în două spații expoziționale: Pavilionul României din Giardini della Biennale, denumit în continuare Pavilionul și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, denumită în continuare Galeria.

Ediția din 2020 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 23 mai – 29 noiembrie 2020, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 21 și 22 mai 2020.

Tema celei de-a 17-a ediții a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de către curatorul acestei ediții, Hashim Sarkis – „How we will live together“ („Cum vom trăi împreună?“), aduce în discuție problema extinderii diviziunilor politice și accentuarea inegalităților economice la nivel global, lansând către arhitecți un apel de a concepe spații în care să putem trăi împreună.

Participanții la concurs au responsabilitatea de a urmări website-ul oficial al Bienaleiwww.labiennale.org și de a se informa asupra temei lansate pentru cea de-a 17-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la biennale di Venezia: https://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-together

Pentru a participa la concursul național, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii și Identității Naționale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) și Uniunii Arhitecților din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Concursul se va desfășura în două etape : prima etapă, cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, va fi urmată de selectarea finaliștilor clasați pe primele trei locuri, în ordinea punctajelor obținute, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, sau prin transmiterea acestora prin poștă sau curier la aceeași adresă, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 14.00. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecților din România la o dată ulterioară celei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecților din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasate în Etapa a II-a a concursului:

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecție și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale. Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajați ai instituțiilor organizatoare, membrii comisiei de selecție și cei ai comisiei de soluționare a contestațiilor sau rude și afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociații din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecție, ai comisiei de soluționare a contestațiilor dețin funcții de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs. 

Calendar concurs:

ETAPA I

ETAPA a II-a

Informații suplimentare la:

bav2020@uniuneaarhitectilor.ro

Documente:

Regulament concurs Bienala Arhitectura 2020.doc

ANEXA 1 Regulament concurs.doc

ANEXA 2 Regulament concurs.doc

ANEXA 3 Regulament concurs.doc

ANEXA 4 Regulament concurs.pdf

PAVILIONUL_ROMANIEI_GIARDINI_BiV_1.zip

Noua Galerie din cadrul IRCCU Venetia.pdf

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc