Lansarea concursului UAR de finanțare a proiectelor culturale 2015

Categorie: Anunț public - condiții de concurs
Data afișării: 8 ianuarie 2015

Uniunea Arhitecților din România lansează sesiunea 2015 a concursului de selecție de proiecte culturale în vederea finanțării nerambursabile.

Condițiile de participare și procedurile de selecție se găsesc în
Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale de interes național derulate începând din luna martie pâna în data de 6 noiembrie 2015.

Suma totală scoasă la concurs și componența comisiei de jurizare urmează a face obiectul unui anunț separat care va fi publicat de către UAR în scurt timp.

Plafonul maxim care poate fi solicitat pentru un proiect este de 40.000 lei.
Solicitantul trebuie să acopere din resursele proprii, ale partenerilor sau din alte surse minimum 10% din valoarea contribuției nerambursabile a UAR.
Suma alocată va fi deblocată în trei tranșe a câte de 30% (la semnarea contractului), 30% (la acceptarea raportului intermediar) și de 40% (la acceptarea raportului final de către UAR). Beneficiarii sunt rugați să aibă în vedere faptul că ultima tranșă se decontează doar după ce aceștia au efectuat cheltuielile aferente.

Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Demetru Dobrescu nr. 5, București, Sector 1.

Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 2 februarie - 13 februarie, între orele 9:00 - 15:30, indiferent de modalitatea de expediere aleasă - prin poșta, prin depunere directă etc.

N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Beneficiari eligibili
a) persoane juridice de drept privat cu caracter non-profit care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale și sociale (ONG-uri, incl. filiale ale UAR cu personalitate juridică);
b) instițutii publice care organizează activități culturale și sociale.

Tematici eligibile
a) Biografii de arhitecti notabili;
b) Producerea, conservarea și punere în valoare a documentelor de arhitectură din România;
c) Monografii de clădiri monumentale;
d) Tratate, dictionare, ghiduri;
e) Acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;
f) Acțiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecți și membrii UAR în vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;
g) Ateliere, școli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecți a unei practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.

Conținutul dosarului solicitării de finanțare
a) foaia de capăt a dosarului;
b) formularul tipizat de solicitare a finanțării;
c) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului;
d) nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al proiectului propus;
e) documente privind parteneriatele, dacă este cazul;
f) dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente proiectului, dovada faptului că solicitantul desfășoară activități în domeniul cultural - extras statut, act constitutiv etc.;
g) dovada că există și alte surse de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10% din valoarea sumei solicitate UAR (extras cont, parteneriate care să vizeze suma);
h) în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicației, un capitol sau subcapitol din publicație și o selecție de ilustrații avute în vedere pentru publicare;
i) în cazul priectelor care presupun încărcarea de informație pe pagini web, dovada funcționării respectivelor paginii în ultimul an.

Calendar
- Lansarerea concursului: 8 ianuarie 2015;
- Termen pentru formularea eventualelor întrebări (*): 29 ianuarie 2015;
- Răspunsuri la întrebări: 30 ianuarie;
- Depunerea proiectelor: 2 februarie - 13 februarie, orele 9:00 - 15:30;
- Verificarea conformității dosarelor: 16 - 18 februarie;
- Jurizarea: 19 - 21 februarie;
- Afișarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor: 23 februarie;
- Primirea contestațiilor (**): 23-25 februarie, 9:00 - 15:30;
- Analiza și soluționarea contastațiilor: 26 februarie;
- Însușirea de către Senatul UAR a proiectelor selecționate: 27 februarie;
- Afișarea rezultatelor definitive: 2 martie;
- Încheierea contractelor de finanțare: 2 martie - 1 aprilie;
- Desfășuarea proiectelor: 2 martie - 6 noiembrie;
- Predarea raportului intermediar: 15 iunie
- Evaluarea intermediară: în săptămâna 22-26 iunie;
- Finalizarea implementării proiectelor, prezentarea raportului final și a decontului final: 6 noiembrie;
- Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: în săptămâna 16-20 noiembrie;
- Termen pentru predarea decontului final revizuit (dacă este cazul): 15 decembrie;
- Termen pentru onorarea obligațiilor contractuale ale părților: 18 decembrie 2015.

(*) întrebările se transmit la adresa (programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro);
(**) Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 1.

Solicitanții finanțării sunt rugați să citească cu atenție regulamentul valabil pentru această sesiune unde vor găsi mai multe detalii și să folosească formularele de participare anexate acestuia. Există modificări față de documentele valabile în anii trecuți.

Documente atașate
- Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR
- Anexa 3B a Regulamentului

UPDATE 30.01.2015

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc