Concursul UAR de finanțare a proiectelor culturale 2016

Actualizare 22 feb 2016:
Rezultatele jurizării sesiunii 2016 a concursului UAR „Fondul Timbrul Arhitecturii”


Actualizare 1 februarie 2016:
Răspunsuri la întrebările primite - completare: Raspunsuri_FTA_01-02-2016.doc


Actualizare 18 ianuarie 2016:
Răspunsuri la întrebările primite: Raspunsuri_FTA_15-01-2016.doc


Categorie: Anunț public - condiții de concurs
Data afișării: 24 decembrie 2015

Uniunea Arhitecților din România lansează sesiunea 2016 a concursului de selecție de proiecte culturale în vederea finanțării nerambursabile.

Condițiile de participare și procedurile de selecție se găsesc în Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale de interes național derulate începând din luna martie pâna în data de 14 noiembrie 2016.

Fondul alocat pentru concurs aprobat de Senatul UAR este de 270.000 lei. Plafonul maxim care poate fi solicitat pentru un proiect este de 30.000 lei.

Solicitantul trebuie să acopere din resursele proprii, ale partenerilor sau din alte surse minimum 10% din valoarea contribuției nerambursabile a UAR.

Suma alocată va fi deblocată în trei tranșe a câte de 30% (la semnarea contractului), 30% (la acceptarea raportului intermediar) și de 40% (la acceptarea raportului final de către UAR). Beneficiarii sunt rugați să aibă în vedere faptul că ultima tranșă se decontează doar după ce aceștia au efectuat cheltuielile aferente.

Solicitările se trimit la adresa secretariatului Uniunii Arhitecților din România, str. Demetru Dobrescu nr. 5, București, Sector 1. Termen limită pentru depunere la secretariatul UAR sau data poștei 8 februarie 2016.

N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Beneficiari eligibili

 1. persoane juridice de drept privat cu caracter non-profit care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale și sociale (ONG-uri, incl. filiale ale UAR cu personalitate juridică);
 2. instițutii publice care organizează activități culturale și sociale.

Tematici eligibile

 1. Biografii de arhitecti notabili;
 2. Producerea, conservarea și punere în valoare a documentelor de arhitectură din România;
 3. Monografii de clădiri monumentale;
 4. Tratate, dictionare, ghiduri;
 5. Acțiuni de salvgardare și punere în valoare a obiectivelor cu semnificație culturală;
 6. Acțiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecți și membrii UAR în vederea implicării civice în probleme ce țin de cadrul construit al localităților;
 7. Ateliere, școli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecți a unei practici în meserii tradiționale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.

Conținutul dosarului solicitării de finanțare

 1. foaia de capăt a dosarului (Anexa 1);
 2. formularul tipizat de solicitare a finanțării (Anexa nr. 2 – tabele A-G);
 3. bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa nr. 3A sau, pentru publicații, Anexa nr. 3B);
 4. nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al proiectului propus (max. 1 pagină);
 5. documente privind parteneriatele, dacă este cazul (Anexa nr. 4);
 6. dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente proiectului, dovada faptului că solicitantul desfășoară activități în domeniul cultural – extras statut, act constitutiv etc.;
 7. dovada că dispune de un cont bancar pentru efectuarea operațiunilor financiare aferente proiectului (extras de cont sau adresă din partea băncii),
 8. dovada că există și alte surse de finanțare proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea sumei solicitate UAR (declarație pe propria răspundere privind asigurarea finanțării din sursele solicitantului, scrisori de intenție sau contracte pentru finanțarea atrasă din terțe surse);
 9. în cazul proiectelor ce au ca rezultat cărți, reviste, broșuri, mape documentare, ghiduri, indiferent dacă acestea se distribuie contra cost sau gratuit, cuprinsul, un fragment text o selecție de ilustrații avute în vedere pentru publicare;
 10. în cazul priectelor care presupun încărcarea de informație pe pagini web, dovada funcționării respectivelor paginii în ultimul an.

Componența Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale

1.Prof. dr. arh. Nicolae Lascu
2. arh. Aurel Botez
3. Prof. dr. arh. Iuliana Ciotoiu
4. Prof. dr. arh. Vasile Mitrea
5. Prof. dr. arh. Liliana Roșiu
Membri supleanți:
1. Prof. dr. arh. Ioan Lucăcel
2. arh. Alexandru Panaitesacu

Calendar

(*) întrebările se transmit la adresa (programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro);

(**) Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 1.

Solicitanții finanțării sunt rugați să citească cu atenție regulamentul valabil pentru această sesiune unde vor găsi mai multe detalii și să folosească formularele de participare anexate acestuia. Există modificări față de documentele valabile în anii trecuți.

Documente atașate

Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR

Anexa 3B a Regulamentului

Raspunsuri_FTA_15-01-2016.doc

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc