Rezultatele jurizării sesiunii 2016 a concursului UAR „Fondul Timbrul Arhitecturii”

Vă prezentăm rezultatele sesiunii 2016 a concursului de proiecte de obținere a unei finanțări din „Fondul Timbrul Arhitecturii” organizat de UAR.

Proiecte depuse: 63
Proiecte respinse din cauze procedurale: 1
Proiecte jurizate: 62
Finanțare solicitată:  1.590.628 lei
Fond de finanțare disponibil: 265.000 lei

În urma analizei, au fost propuse spre finanțare:

Nr. proiect în concurs

Titlu proiect _ solicitant

Punctaj

Suma solicitată UAR

Suma propusă

08

Destine paralele: Radu Mănăilă și Ștefan Lungu

Asociația Culturală Arcatech    

63,4    

29.200 lei

22.000 lei    

16

Brâncoveni  – Un drum spre trecut, o cale către viitor,

Asociația Art Conservation Support    

68,2    

21.000 lei    

20.000 lei    

24

Crucea – element de amprentare a spațiului locuit

Asociația CENTRO

60,2    

23.681 lei    

16.000 lei    

25

Restauratori români:  Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

Institutul Național al Patrimoniului    

65,8    

27.560 lei    

24.000 lei    

27

Batem fierul la conac! 2016

Asociația Maria

65,8    

27.474 lei    

24.000 lei    

28

Palatul Poștelor – monument emblematic în opera arhitectului Alexandru Săvulescu

Muzeul Național de Istorie al României

60,8

27.000 lei    

18.000 lei    

30

Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"    

67,8    

29.800 lei    

28.000 lei    

37

Digitalizarea datelor de arhivă culese de istoricul de artă Cezara Mucenic de la Arhivele Naționale – Direcția Municipiului București 1830-1960

Asociația Rhabillage    

62,6    

25.000 lei    

18.000 lei    

40

Dealu CERULUI în meșteșug

Fundația Archaeus

59,4    

 8.145 lei    

 8.000 lei    

45

Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul în viziunea arhitecților

Asociația MONUMENTUM

62,6    

19,588 lei    

14.000 lei    

48

Arhitectul Victor Ștephănescu între Stilul Național și Modernism

Ordinul Arhitecților din România –Filiala Teritorială Dobrogea

67,8    

24.000 lei    

23.000 lei    

55

Dicționarul Arhitecților din Transilvania și Europa Centrală în perioada Dualismului Austro - Ungar (1867-1918)

Academia Română –Filala Cluj

65,8    

30.000 lei    

28.000 lei    

60

Tabăra de restaurare la castelul Banffy de la Bonțida.

Fundația Transilvania Trust    

64,6    

30.000 lei    

22.000 lei    

Total

322.248 lei   

265.000 lei

Procesul verbal al comisiei de jurizare poate fi descărcat aici.

Click aici pentru situația tuturor proiectelor jurizate (anexa procesului-verbal).

Membrii comisiei: 

Arh. Nicolae Lascu, București (președinte);
Arh. Aurel Botez, București; 
Arh. Iuliana Ciotoiu, București;
Arh. Liliana Roșiu, Timișoara;
Arh. Alexandru Panaitescu, București. 

Eventualele contestații se depun, în scris, la secretariatul U.A.R., strada Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 1, până în data de 23 februarie, ora 16:00. 
Propunerile de finanțare urmează a fi supuse aprobării Senatului UAR în data de 26 februarie 2015. Rezultatele finale urmează a se publica în data de 29 februarie. Contractele de finanțare vor fi semnate până pe 30 martie.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc