REZULTATELE Concursului national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia

In perioada 24-26 aprilie 2012, la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania, din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucuresti, a avut loc procedura de selectie a proiectelor inscrise in cadrul Concursului national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, denumit in continuare Concursul.

La Concurs s-a inscris un numar de 57 de proiecte.

In urma evaluarii proiectelor inscrise in Concurs, avand in vedere criteriile prevazute in Regulamentul de Organizare al Concursului si publicate pe paginile de internet ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Roman si a Uniunii Arhitectilor din Romania, Comisia de selectie a Concursului in urmatoarea componenta:

1. arh Francesco CAPPELLARI - presedinte
2. arh. Borys CZARAKCZIEW - membru
3. arh. Constantin Gorcea - membru
4. arh. Mathe Zoltan - membru
5. Monica MORARIU, comisar - membru
6. Alexandru Damian, vicecomisar - membru
7. arh. Bogdan Tofan, vicecomisar - membru

a desemnat drept castigatoare urmatoarele proiecte:

1. Pentru Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale a fost desemnat castigator, cu un punctaj de 95,02 de puncte, proiectul avand codul de identificare EM12345:

Titlu: PLAY MINCU: Timbrul de arhitectura
Autori: Emil Ivanescu, Laura Iosub, Irina Bogdan, Paul Popescu, Ana Constantinescu

2. Pentru Noua Galerie a I.R.C.C.U. Venetia a fost desemnat castigator cu un punctaj de 81,74 de puncte, proiectul avand codul de identificare K059586:

Titlu: HEAD UP
Autori: Silviu Aldea, Marius Moga, Sisak Camelia, Sisak Tamás

Castigatorii vor negocia cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru proiectul PLAY MINCU: Timbrul de arhitectura), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul Head Up) conditiile de realizare a proiectelor.

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului national pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta Romania la cea de-a 13-a editie a Expozitiei Internationale de Arhitectura - la Biennale di Venezia, Uniunea Arhitectilor din Romania va acorda, in baza deciziei Comisiei de selectie, urmatoarele premii:

Cod identif.

Titlu proiect / Autor/-i

Motivatii
(*textul original este formulat în limba engleza)

Premiu

EM12345

PLAY MINCU: Timbrul de arhitectura

Emil Ivanescu, Laura Iosub, Irina Bogdan, Paul Popescu, Ana Constantinescu

A dynamic space that encourages individual and collective movement and discoveries of randomly projected interwoven images of Romanian architecture. Ion Mincu's 100th anniversary becomes the vehicle of communication and informational multi-layered exchange enhanced by the symbolic presence of the stamp as cultural and utilitarian Romanian artifact, a memory which can be taken away at the end of the visit. A place for human actions and inter-actions where human curiosity makes the space become a forum of exchange and intellectual consumption.

Unspatiu dinamic care incurajeaza miscarea individuala si colectiva, precum si descoperirea unor imagini intretesute ale arhitecturii romanesti, proiectate aleator. Centenarul Ion Mincu devine un mijloc de comunicare si de schimb informational pe mai multe nivele, accentuat de prezenta simbolica a timbrului, ca artefact cultural si functional specific romanesc, o amintire pe care o poti lua cu tine dupa incheierea vizitei. Un loc al actiunilor si interactiunilor umane in care curiozitatea face ca spatiul sa devina un forum de dezbatere si dialog intelectual.

Premiu I

2.000 E

CL10293

Co-labor

Constantin CIUNGULET,
George BIRSAN,
Cristina DUMITRACHE

A rational yet malleable space, symbolicaly representing the city, where geometry expand and contracts as a result of human continuos action. The Romanian architectural spirit and sense of professional ethics is strongly revealed and captured in this project especially because of its inherent plasticity.

Un spatiu rational si in acelasi timp maleabil, reprezentand in mod simbolic orasul, in care geometria se extinde si se contracta ca un rezultat al actiunilor umane continue. Spiritul arhitectural romanesc si sensul eticii profesionale este puternic revelat si surprins in cadrul acestui proiect, in special datorita plasticitatii sale inerente.

Premiu II

1.500 E

UM91815

Back Ground

Enclava de Arhitectura - Iulian Ungureanu, Radu Ursoiu, Marius Neagoie, Razvan Margarit

The utilization of simple and concrete wood shingles, traditionally used in Romania rural landscape, gives rise to an extended assembly that tends to the sublime. The ground is lifted up and gently hovers over the space below leaving its presence in the form of a shadow that characterizes and changes the space as the sun moves around the sky and penetrates through the existing skylight. The representation of a disappearing landscape is eloquently expressed in this tectonic solution which casts its mnemonic and physical presence into the (common) ground of local debate.

Utilizarea sitei, ca element traditional al arhitecturii rurale, da nastere unui ansamblu extins ce tinde spre sublim. Pamantul se ridica si pluteste lin deasupra spatiului marcandu-si prezenta sub forma unei umbre ce defineste si transforma spatiul pe masura ce lumina zilei se schimba. Reprezentarea unui peisaj aflat in pericol este exprimata in mod elocvent in aceasta solutie tectonica care proiecteaza o prezenta mnemonica si fizica peste terenul comun al dezbaterii locale.

Premiu III

1.000 E

DA11123

Untitled 09

Dan Felix Paraschiv, Emanuela Bozin, Matei Bogoescu, Ana-Maria Labo, Adina Socol, Szekely Csaba, Vlad Slavic

The differential quality evidenced by this project sustains a clear separation between the quotidian and the symbolic via instantaneous two-directional transitions

Calitatea ce diferentiaza acest proiect de celelalte consta in faptul ca sustine o separare clara intre cotidian si simbol prin intermediul tranzitiilor instantanee bidirectionale.

Mentiune

750 E

K059586

HEAD UP

Silviu Aldea, Marius Moga, Sisak Camelia, Sisak Tamás

The reversed perception of reality, as expressed in this project, creates an antigravitational effect that aberreates our perception of space.

Perceptia inversa a realitatii, asa cum este exprimata in acest proiect, creeaza un efect antigravitational, care distorsioneaza perceptia noastra asupra spatiului.

Mentiune

750 E

* Premiile se vor acorda in lei la cursul B.N.R. din data atribuirii.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc