Rezultatele jurizarii concursului UAR de finantare a proiectelor culturale 2013


La sesiunea din martie 2013 au fost inscrise 37 de cereri de finantare. Suma totala solicitata a fost de 1.330.625,50 lei in conditiile unui buget alocat de 260.000 lei.

Selectia proiectelor s-a facut tinand seama de respectarea continutului cadru stabilit prin regulament, tematicile prioritatare stabilite de Senatul UAR pentru anul 2013, necesitatea continuarii unor proiecte incepute anterior, calitatea si claritatea prezentarii subiectului.

In urma analizei, au fost selectate cu propunerea de finantare:


proiect: Istorie Urbana. Lotizarea si Parcul Ioanid din Bucuresti in context European (autor arh. Cristina Woinaroski)
operator cultural: Fundatia pentru arhitectura si urbanism Simetria
suma slicitata:33 120
suma propusa de Comisie: 25 000
medie punctaj: 78,6


proiect:Arhitectii romani si detentia politica din perioada comunista. Intre destin concentrationar si activitate profesionala
operator cultural:Institutul National pentru Studiul Totalitarismului
suma slicitata:24.300
suma propusa de Comisie: 19 000
medie punctaj: 79,8


proiect:Revista Repere
operator cultural:Asociatia Arhitectilor Iasi Filiala U.A.R.
suma slicitata:36.000
suma propusa de Comisie: 26 000
medie punctaj: 81,5


proiect:Zid. Ctitorii marunte din nordul Olteniei
operator cultural:Asociatia 37
suma slicitata:40 000
suma propusa de Comisie: 29 000
medie punctaj: 81


proiect:Documentarea patrimoniului arhitectural si peisagistic de la Rosia Montana
operator cultural:Asociatia „Arhitectura. Restaurare. Arheologie" (ARA)
suma slicitata:39 963
suma propusa de Comisie: 29 000
medie punctaj: 81,4


proiect:Universitatea de vara de restaurare de monumente si situri, Bucium, editia III
operator cultural:Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie - RPER-RO
suma slicitata:32 867
suma propusa de Comisie: 24 000
medie punctaj: 80,8


proiect:Ghidul Re_PAD
operator cultural:Asociatia Rhabillage
suma slicitata:36 324
suma propusa de Comisie: 27 000
medie punctaj: 78,4


proiect:Premiile Arhitext East-Centric
operator cultural:Fundatia Arhitext Design
suma slicitata:39 680
suma propusa de Comisie: 28 000
medie punctaj: 83,6


proiect:moNUmente UITATE - Ansambluri nobiliare extraurbane din Moldova si Banat
operator cultural:Asociatia Arché
suma slicitata:32 350
suma propusa de Comisie: 24 000
medie punctaj: 83


proiect:Patrimoniul industrial ca sursa de regenerare. Atelier romano-francez la Petrila
operator cultural:Association des Doctorants et Etudiants Roumains en France (A.D.E.R.F)
suma slicitata:39 900
suma propusa de Comisie: 29 000
medie punctaj: 83,6

Situatia tuturor proiectelor jurizate poate fi consultata aici.

Membrii comisiei:
- Arh. Alexandru Panaitescu, Bucuresti;
- Arh. Sanda Ignat, Bucuresti;
- Arh. Virgiliu Onofrei, Iasi;
- Arh. Aurel Botez, Bucuresti;
- Arh. Vasile Mitrea, Cluj - Napoca;
- Arh. Nicolae Lascu - delegat din partea Senatului UAR, membru al Comisiei culturale, fara drept de vot;
- Arh. Peter Derer - delegat din partea Senatului UAR, membru al Comisiei economice, fara drept de vot.

Eventualele contestatii se depun in scris la secretariatul UAR (str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1) pana in data de 12 martie, ora 16,00.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc