Uniunea Arhitectilor din Romania anunta lansarea sesiunii de finantare pentru proiecte culturale si sociale 2013

Categorie: Anunt public - conditii de concurs
Data afisarii: 18 februarie 2013

In cadrul sesiunii din anul 2013, Uniunea Arhitectilor din Romania scoate la concurs finantarea proiectelor publice propuse de terti din Fondul „Timbrul de Arhitectura".

Conditiile de participare si procedurile de selectie se gasesc in
Regulamentul privind finantarea proiectelor culturale si sociale ale UAR si Anexa 3B (fisa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Actualizare 20.02.2013: Anexa 4 - Contract cadru pentru finantari
Actualizare 25.02.2013: Raspunsuri la intrebari

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de 40 000 lei.
Se acorda finantari nerambursabile pentru proiecte cu derulare dupa data semnarii contractului pana in 15 noiembrie 2013, in limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie, aprobate de Senatul UAR, in valoare totala de 260.000 lei
Nicio finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor sau din alte surse, in afara celor ale UAR.


Solicitarile se trimit la adresa: Uniunea Arhitectilor din Romania, str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1.
Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsa in intervalul 18 februarie - 4 martie 2013, data limita pana la care solicitarea trebuie sa ajunga la UAR, indiferent de modalitatea de expediere aleasa - prin posta, prin depunere directa etc.
N.B. Cererile de finantare scrise de mana nu vor fi acceptate.

Calendar:
- Depunerea proiectelor: 18 februarie - 4 martie, ora 17,00;
- Formularea eventualelor intrebari: 21-22 februarie (secretariat@uniuneaarhitectilor.ro);
- Raspunsuri la intrebari: 25 februarie;
- Verificarea conformitatii administrative, respectiv a eligibilitatii cererilor de finantare: 5-6 martie;
- Selectia: 7-9 martie;
- Afisarea rezultatelor propuse de Comisia de Selectie: 11 martie;
- Primirea contestatiilor [*]: 12 martie, pana la ora 16,00;
- Analiza si solutionarea contestatiilor: 13 martie;
- Insusirea de catre Senatul UAR a proiectelor selectionate: 15 martie;
- Afisarea rezultatelor definitive: 18 martie;
- Incheierea contractelor de finantare: 18-29 martie;
- Desfasuarea proiectelor: 29 martie - 15 noiembrie;
- Evaluarea intermediara: sfarsitul lunii iunie, la o data care se va anunta ulterior;
- Sesiunea de comunicari a rezultatelor proiectelor: 18-19 noiembrie.

[*] Contestatiile se depun in scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc