Calendar aniversări și comemorări – Biblioteca UAR

Aprilie

Marcel Iancu (24 mai 1895 – 21 aprilie 1984)

Arhitect, plastician, scenograf, designer de interior și de mobilier, teoretician al artelor plastice și al arhitecturii, a făcut parte, împreună cu Tristan TZARA, din grupul fondator al mișcării Dada.

Promotor al concepțiilor moderniste, organizează expoziții de artă, publică în revistele de avangardă românești, precum ”Contimporanul” (în calitate de redactor-șef, alături de Ion Vinea), ”Integral”, ”Unu”, ”Punct”, ”75 HP” și realizează clădiri considerate primele locuințe moderne în țara noastră – două imobile pe str. Max Popper nr. 25-29, Imobilul Herman Iancu, str. Max Popper nr. 55 (1926), Locuința Fuchs, str. Negustori nr. 33 (1927).

A iubi trecutul nu înseamnă a paraliza viața. A cere o arhitectură românească, nu înseamnă a o fabrica, cum s-a încercat în diferite rânduri. Numai adaptând formele vii nevoilor și preferințelor specifice ale locului, se va naște printr-o prelungă experiență ceea ce se va putea numi stil românesc. […] Bucureștii au norocul de a fi un oraș tânăr, la începutul formării sale urbane, ferit de supradezvoltarea defectuoasă arhitectonică, neigienică și suprapopulată a secolului trecut din centrele mari occidentale. Este oare absolut necesar să trăim întreagă filieră de greșeli pe care occidentul l-a făcut, ca să învățăm și noi ceva? […] Asociația prietenilor Bucureștilor și noi arhitecții de azi, ne asumăm o răspundere cu atât mai grea, cu cât nu am dezbătut planul de sistematizare în ultimul ceas. […] E ora hotărâtoare care trebuie să decidă osatura, baza geometrică, linia de continuitate pentru dezvoltarea urbană a Bucureștilor.” (Marcel Iancu. Către o arhitectură a Bucureștilor. Editura ziarului Tribuna Edilitară, [1935?], p. 7-20)

***

  • Către o arhitectură a Bucureștilor / Marcel Iancu, Horia Creangă, Octav Doicescu. - Editura ziarului Tribuna Edilitară, [1935?]
  • Centenar Marcel Iancu : 1895-1995 : [Catalog] / coordonatori: Anca Bocăneț, Nicolae Lascu, Ana Maria Zaharide ; cuvânt înainte de Alexandru Beldiman ; texte și selecția ilustrațiilor : Geo Șerban, Anca Bocăneț, Roxana Theodorescu, Ana Maria Zaharide, Dana Herbay, Mariana Vida, Nicolae Lascu, Rodica Matei . - București : Simetria, Meridiane, UAR, 1996.
  • Întâlniri cu Marcel Iancu / Geo Șerban. – București : Hasefer, 2012

Petre Antonescu (29 iunie 1873 – 22 aprilie 1965)

Arhitect, pedagog, planificator urban, restaurator de monumente istorice și academician român, personalitate a școlii de arhitectură românească, s-a distins, alături de înaintașul său, arhitectul Ion Mincu, în afirmarea și promovarea arhitecturii românești, activând pe trei planuri conjugate: în învățământ, în conservarea și restaurarea monumentelor istorice și practician în arhitectură.

Și-a început cariera didactică în 1900 la Școala de Arhitectură din București, unde a predat, timp de 38 de ani, cursul de Istoria Arhitecturii. În paralel a fost creatorul unui număr impresionant de edificii publice, locuințe particulare și monumente din București - printre care Palatul Primăriei Capitalei, Palatul Facultății de Drept, Palatul Băncii Marmorosch Blank, Palatul Crețulescu, Arcul de Triumf, Imobilul Societății Politehnica (Sediul AGIR), Casa Soare, Vila Brătianu - cât și din țară, precum Palatul Primăriei din Craiova, Hotel Palace și Cazinoul din Sinaia, Palatul de Justiție din Buzău, Palatul Prefecturii din Botoșani, Palatul Navigației din Galați, Silozurile din Portul Constanța.

În anul 1912 și între anii 1919 și 1921 a fost președintele Societății Arhitecților Români

***

  • Clădiri și studii: case, biserici, monumente și palate, încercări de arhitectură românească/ Petre A. Antonescu. - București : Gutenberg, 1913.
  • Renașterea arhitecturei românești / Petre Antonescu . - București : Imprimeria Națională, 1939.
  • Clădiri, construcții, proiecte și studii/ Petre Antonescu, Maria Cotescu, Dinu Antonescu. - București : Editura Tehnică, 1963

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc