Publicații periodice disponibile la sala de lectură a Bibliotecii UAR

Reviste românești

Arena Construcțiilor

ARHITECTURA

Arhitext

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice

De Arhitectura

Historia Urbană

Igloo

Revista Monumentelor Istorice

Urbanismul

Zeppelin

Reviste străine

A+U Japan Architecture and Urbanism (Japonia) – eng.

AMC Le Moniteur Architecture (France) – fr.

AR Architectural Review (Marea Britanie) – eng.

CASABELLA : rivista internazionale di architettura (Italia) – it.

Detail (Germania) – eng, ger.

Deutsche Bauzeitung Leinfelden – Echterdingen (Germania) – ger.

El Croquis (Spania)

Future Arquitecturas (Spania) – eng.

Japan Arhitect (Japonia) – eng.

L’architecture d’aujourd’hui (Franța ) – fr.

Mark : Another Architecture (Olanda) – eng.

The Plan : Architecture &Technologies in detail (Italia) – eng, it.

Werk Bauen + Wohnen (Elveția) – ger., eng., fr.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc