Rezultatele FINALE ale sesiunii 2015 a concursului UAR pentru acordarea de finanțare proiectelor culturale din Fondul "Timbrul Arhitecturii"

Senatul Uniunii Arhitecților din România, întrunit în ședinta ordinară din data de 27.02.2015, și-a însușit propunerile de finanțare din Fondul "Timbrul Arhitecturii" formulate de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor.

În 2015 vor fi finanțate urmatoarele proiecte:

proiect: Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit
operator cultural: Fundația Transilvania Trust
finanțare nerambursabilă UAR: 17.500 lei

proiect: Tabăra de vară „Șomcuta"
operator cultural: Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „Carpatica"
finanțarenerambursabilă UAR:18.500 lei

proiect: Arhitectul Ion Căpșuneanu - cercetare monografică
operator cultural:Asociația Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale
finanțarenerambursabilă UAR:11.100 lei

proiect:Expoziția permanentă: Civilizația sătească moșnenească, tematică și ilustrare, pentru Centrul de cultură arhitecturală, sat Chiojdu, nr. 245, jud Buzău
operator cultural: Asociația Română pentru Sate și Târguri ECOVAST
finanțarenerambursabilă UAR: 20.000 lei

proiect: Restauratori români: Arhitectul Ion D. Trajanescu - 140 de ani de la naștere
operator cultural:Institutul Național al Patrimoniului
finanțarenerambursabilă UAR:17.500 lei

proiect:Revista Repere
operator cultural: Asociatia Arhitecților Iași
finanțarenerambursabilă UAR:20.000 lei

proiect:Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare"
operator cultural:Muzeul Brăilei „Carol I"
finanțarenerambursabilă UAR: 23.000 lei

proiect:Cărți fundamentale pentru arhitecți: „Cele șapte lămpi ale arhitecturii" - John Ruskin
operator cultural: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"
finanțarenerambursabilă UAR: 20.900 lei

proiect:Restituții: Orașe la începuturile Evului Mediu românesc
operator cultural: Fundația Arhitext design
finanțarenerambursabilă UAR: 24.000 lei

proiect:„Verna-cultura. meșteșuguri tradiționale în context contemporan"
operator cultural:Asociația Moara de hârtie
finanțarenerambursabilă UAR: 20.000 lei

proiect:„Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM":
operator cultural:Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"
finanțarenerambursabilă UAR:18.500 lei

proiect: Adoptă o Casă la Roșia Montană (campania 2015)
operator cultural: Asociația Aurarilor „Alburnus Maior"
finanțarenerambursabilă UAR: 16.500 lei

proiect:Monumente Uitate - Descoperă patrimoniul prin fotografie
operator cultural: Asociația ARCHÉ
finanțarenerambursabilă UAR:17.500 lei

proiect:Între blocuri-revitalizare urbană în cartiere, Iași, 2015
operator cultural:Asociația Heritage
finanțarenerambursabilă UAR:20.000 lei

Potrivit secțiunii H, art. 2 din Regulamentul privind sprijinirea de proiecte culturale și sociale din Fondul „Timbrul Arhitecturii", se încheie un contract cu operatorii culturali pentru care s-a aprobat finanțarea în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării rezultatului final, respectiv, până la 1 aprilie 2015. Având în vedere faptul că UAR alocă o sumă nerambursabilă mai mică decât cea solicitată, potrivit prevederilor art. 18, alin. 3 din Contractul-cadru (anexa 5 a Regulementului), operatorii culturali sunt rugați să propună modificări ale anexelelor 2C, 2E și 3 A, respectiv 3B, în concordanță cu suma alocată și observațiile Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor.

Materialele depuse pentru proiectele culturale care nu au primit finanțare pot fi returnate, la cerere, până la 1 mai a.c. Din păcate UAR nu dispune de spațiu pentru păstrare.

Contractul-cadru poate fi vizualizat ca parte a regulamentului concursului publicat la anunțarea sesiunii 2015: Lansarea concursului UAR de finanțare a proiectelor culturale 2015 I 08.01.2015

Observațiile Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor pot fi accesate ca parte a anexei la Procesului-Verbal al comisiei publicată în cadrul anunțului Rezultatele jurizarii sesiunii 2015 a concursului UAR "Fondul Timbrul Arhitecturii" I 23.02.2015

Pentru mai multe informații, persoana contact: Adrian - Florin Bălteanu, programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc