Rezultatele jurizarii sesiunii 2015 a concursului UAR "Fondul Timbrul Arhitecturii"

Vă prezentăm rezultatele sesiunii 2015 a concursului de proiecte de obținere a unei finanțări din "Fondul Timbrul Arhitecturii" gestionat de UAR.

Proiecte depuse: 63
Proiecte respinse din cauze procedurale: 2
Proiecte jurizate: 61
Finanțare solicitată: 2.281.024,03 lei
Fond de finanțare dispoinibil: 265.000 lei

În urma analizei, au fost propuse spre finanțare:

Nr. proiect în concurs

Titlu proiect _ solicitant

Punctaj

Suma solicitată UAR

Suma propusă

02

Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit _ Fundația Transilvania Trust

54,2

40.000

17.500

05

Tabăra de vară „Șomcuta" _ Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „Carpatica"

54

35.972

18.500

10

Arhitectul Ion Căpșuneanu - cercetare monografică _ Asociația Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale

53,6

20.000

11.100

16

Expoziția permanentă: Civilizația sătească moșnenească, tematică și ilustrare, pentru Centrul de cultură arhitecturală, sat Chiojdu, nr. 245, jud Buzău _ Asociația Română pentru Sate și Târguri ECOVAST

53,6

35.000

20.000

19

Restauratori români: Ion D. Trajanescu - 140 de ani de la naștere _ Institutul Național al Patrimoniului

55,2

31.342

17.500

23

Revista Repere _ Asociatia Arhitecților Iași

53,8

36.000

20.000

25

Editarea albumului monografic: Ionel Cândea, „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare" _ Muzeul Brăilei „Carol I"

55,8

40.000

23.000

27

Cărți fundamentale pentru arhitecți: „Cele șapte lămpi ale arhitecturii" - John Ruskin _ Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

54,4

36.435

20.900

35

Restituții: Orașe la începuturile Evului Mediu românesc _ Fundația Arhitext design

57,6

40.000

24.000

40

„Verna-cultura. meșteșuguri tradiționale în context contemporan" _ Asociația Moara de hârtie

53,8

38.314,28

20.000

41

„Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM" _ Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

56,6

39.800

18.500

43

Adoptă o Casă la Roșia Montană (campania 2015) _ Asociația Aurarilor „Alburnus Maior"

53,4

35.930

16.500

53

Monumente Uitate - Descoperă patrimoniul prin fotografie _ Asociația ARCHÉ

53,4

36.250

17.500

61

Între blocuri-revitalizare urbană în cartiere, Iași, 2015 _ Asociația Heritage

53

37.887

20.000

Total

502.930,28

265.000

Procesul verbal al comisiei de jurizare poate fi descărcat aici.
Click aici pentru situația tuturor proiectelor jurizate (anexa procesului-verbal).

Membrii comisiei:
- Arh. Nicolae Lascu, București (președinte);
- Arh. Aurel Botez, București;
- Arh. Iuliana Ciotoiu, București;
- Arh. Liliana Roșiu, Timișoara;
- Arh. Vasile Mitrea, Cluj - Napoca.

Eventualele contestatii se depun, în scris, la secretariatul UAR (str. Dem. Dobrescu nr. 5, Bucuresti, sector 1) până în data de 25 februarie, ora 15:30.
Propunerile de finanțare urmează a fi supuse aprobării Senatului UAR în data de 27 februarie 2015. Rezultatele finale urmează a se publica în data de 2 martie. Contractele de finanțare vor fi semnate în perioada 2 martie - 1 aprilie.

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc