Rezultatele finale ale sesiunii 2016 a concursului UAR pentru acordarea de finanțare proiectelor culturale din Fondul „Timbrul Arhitecturii”

Senatul Uniunii Arhitecților din România, întrunit în ședinta ordinară din data de 27.02.2016, și-a însușit propunerile de finanțare din Fondul „Timbrul Arhitecturii” formulate de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor.

În urma anunțării rezultatelor din data de 22 februarie 2016 au fost depuse 3 contestații. După atenta analizare a contestațiilor, Comisia a constatat absența unor argumente suplimentare care să conducă la acordarea unei notări superioare. În aceste condiții Comisia a respins cele trei contestații.

În aceeași ședință de evaluare a contestațiilor Comisia a luat act de adresa cu numărul de înregistrare nr. 211/ 24.02.2016 prin care Muzeul Național de Istorie al României a ales să renunțe la finanțarea de 18.000 lei acordată Proiectului nr. 28, Palatul Poștelor – monument emblematic în opera arhitectului Alexandru Săvulescu.

Având în vedere această situație suma de 18.000 lei a fost atribuită următorului clasat, Proiectul nr. 5, Un secol de arhitectură românească – enciclopedie online, 1918-1944 (ediția a II-a, 2016), Fundația Culturală Meta,  punctaj 54,0.

De asemenea constatându-se că există o diferență de 5.000 lei, rezultată dintr-o eroare materială, această sumă se împarte în mod egal celor proiectelor propuse spre finanțare.

În 2016 vor fi finanțate urmatoarele proiecte:

Proiect: Brâncoveni – Un drum spre trecut, o cale către viitor

Operator cultural: Asociația Art Conservation Support

Finanțare nerambursabilă UAR: 20.385 lei;

Proiect:Camera cu relevee. Digitizarea și documentarea arhivei de relevee DITACP-UAUIM
Operator cultural:Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu"

Finanțarenerambursabilă UAR: 28.385 lei;

 

Proiect:  Arhitectul Victor Ștephănescu între Stilul Național și Modernism
Operator cultural: Ordinul Arhitecților din România –Filiala Teritorială Dobrogea

Finanțare nerambursabilă UAR: 23.385 lei;

 

Proiect:  Restauratori români: Arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)
Operator cultural:Institutul Național al Patrimoniului

Finanțare nerambursabilă UAR: 24.385 lei;

 

Proiect:Batem fierul la conac! 2016

Operator cultural:Asociația Maria

Finanțare nerambursabilă UAR: 24.385 lei;

 

Proiect:  Dicționarul Arhitecților din Transilvania și Europa Centrală în perioada Dualismului Austro- Ungar (1867-1918)

Operator cultural: Academia Română –Filala Cluj

Finanțare nerambursabilă UAR: 28.385 lei;

 

Proiect: Tabăra de restaurare
Operator cultural:  Fundația Transilvania Trust

finanțare nerambursabilă UAR: 22.385 lei;

 

Proiect: Destine paralele: Radu Mănăilă și Ștefan Lungu

Operator cultural: Asociația Culturală Arcatech

Finanțare nerambursabilă UAR: 22.385 lei;

 

Proiect: Digitalizarea datelor de arhivă culese de istoricul de artă Cezara Mucenic de la Arhivele Naționale – Direcția Municipiului București (1830-1960)

Operator cultural: Asociația Rhabillage

Finanțarenerambursabilă UAR: 18.385 lei;

 

Proiect: Meșteșug și Patrimoniu. Țiglăritul în viziunea arhitecților
Operator cultural:Asociația MONUMENTUM

Finanțare nerambursabilă UAR: 14.385 lei;

 

Proiect: Crucea – element de amprentare a spațiului locuit
Operator cultural: Asociația CENTRO

Finanțare nerambursabilă UAR: 16.385 lei;

 

Proiect: Dealu CERULUI în meșteșug
Operator cultural: Fundația Archaeus

Finanțare nerambursabilă UAR: 8.000 lei;

 

Proiect: Un secol de arhitectură românească – enciclopedie online, 1918-1944 (ediția a II-a, 2016)

Operator cultural: Fundația Culturală Meta

Finanțare nerambursabilă UAR: 18.385 lei;

 

Potrivit secțiunii H, art. 2 din Regulamentul privind sprijinirea de proiecte culturale și sociale din Fondul „Timbrul Arhitecturii", se încheie un contract cu operatorii culturali pentru care s-a aprobat finanțarea în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării rezultatului final. Având în vedere faptul că UAR alocă o sumă nerambursabilă mai mică decât cea solicitată, potrivit prevederilor art. 18, alin. 3 din Contractul-cadru (anexa 5 a Regulamentului), operatorii culturali sunt rugați să propună modificări ale anexelelor 2C, 2E și 3 A, respectiv 3B, în concordanță cu suma alocată și observațiile Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor.

Materialele depuse pentru proiectele culturale care nu au primit finanțare pot fi returnate, la cerere până la 1 mai.

Contractul-cadru poate fi vizualizat ca parte a regulamentului concursului publicat la anunțarea sesiunii 2016, Concursul UAR de finanțare a proiectelor culturale 2016, v. anexa nr. 5. 

Procesul verbal al Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor poate fi accesat în „Rezultatele jurizarii sesiunii 2016 a concursului UAR „Fondul Timbrul Arhitecturii”.

 

Pentru mai multe informații, persoana contact:

 

Simina Stan

mobil: 0724.537.205

e-mail: programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc