REZULTATE Etapa a II-a a Concursului Național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

În perioada 20 – 21 ianuarie 2018, la sediul Uniunii Arhitecților din România din str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, a avut loc etapa a II-a din cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia.

Potrivit Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale cu nr. 2826/2017, Comisia de selecție a avut următoarea componență:

 1. Arh. Attila Kim, președinte (Comisar)
 2. Arh. Elisabeta Jurca, ARHIMAR Birou Arhitectură, Cluj Napoca, membru desemnat de MCIN
 3. Arh. Paolo Tomasella, Istituto Regionale per il Patrimonio Cultural del Friuli Venezia Giulia, membru desemnat de ICR
 4. Teresita Scalco, Univesitatea IUAV, Veneția, membru desemnat de ICR
 5. Cristian Alexandru Damian, Institutul Roman de Cultură și Cercetare Umanistică, Veneția, membru desemnat de MAE-ICR
 6. Arh. Ștefan Ghenciulescu, Revista Zeppelin, București, membru desemnat de UAR
 7. Arh. Andrei Șerbescu, ADN Birou Arhitectură, București, membru desemnat de UAR

În cadrul ședinței, Comisia a primit spre evaluare cele 3 proiecte calificate în etapa a II-a de selecție și a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, publicat pe paginile oficiale ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român și Uniunii Arhitecților din România. Criterii:

 1. originalitatea proiectului și relevanța  acestuia în contextul general al Bienalei și al temei ediției;
 2. fundamentarea teoretică, claritatea mesajului și reprezentativitatea conceptului curatorial;
 3. unitatea conceptului pentru ambele spații;
 4. fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare și transport) și încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate și rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului; 
 5. strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei și în afara acesteia. 

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei, pe locul I a fost desemnat proiectul: 

Mnemonics

Autori: Romeo Cuc, Coordonator; Irina Gudană, comunicare; Roxana Pop, graphic designer; Raluca Sabău, designer; Mihai Gheorghe, art director; Vlad Tomei, copywriter 

Punctaj: 92p.

Propunerea interpretează tema Bienalei într-un mod apt să emoționeze și să atragă spre participare categorii foarte largi. Sunt adresate toate generațiile și se leagă o situație specifică (joaca în spațiul dintre blocuri) de experiențe de viață general umane și de probleme contemporane: spațiul public și felul în care (mai) poate fi folosit, memoria și continuitatea de practici, libertatea, jocul, aproprierea, comunicarea, relația dintre intim și public, viața și spațiul urban real în contextul digitalizării. Conceptul curatorial se transformă pentru a activa Galeria Nouă și relația sa cu Campo Santa Fosca. Comisia de selecție a apreciat modul în care, în faza a doua a concursului, au fost dezvoltate echipa de proiect, formatul catalogului și al celorlalte produse culturale. Bugetul este realist și echilibrat.

În ordinea punctajelor obținute, locul doi a revenit proiectului:

Space Capsule

Autori: Moldovan Anamaria, coordonator; Moldovan Paul Mihai, proiectant; Gagu Gloria, proiectant; Matei Diana, proiectant; Gurada Raluca, proiectant 

Punctaj: 75,85p.

Accentul este pus pe deschiderea limitelor și pe tensiunea dintre suprafața unitară și diferențierea prin a treia dimensiune, pe inversarea ludică dintre relief și cer. Discursul arhitectural este direct și clar și sugerează o experiență spațială valoroasă și atractivă pentru vizitatori. Amenajarea din Noua Galerie pare mai degrabă o adaptare a celei din Giardini la un spațiu mai mic și mai scund și mai puțin o reinterpretare în context urban. Au convins mai puțin soluția tehnică (Comisia de selecție fiind de părere că materializarea propusă nu ar reuși să respecte imaginea dorită), precum și dezvoltarea curatorială și informațiile legate de conținutul propriu-zis.

Pe locul trei a fost clasat proiectul:

Emigration 

Autori: Sîrbu Iulia, urbanist; Aron Roxana, arhitect

Punctaj: 70,42 p.

Care ar putea fi spațiul emigranților – aici și acolo? Cum vorbim în termeni arhitecturali despre tragedii potențiale și transformări? Subiectul este unul esențial și urgent: nu doar pentru România (obiectul studiului și expoziției), ci practic pentru întreaga lume, emigrația pune în discuție teritoriul, economia, structurile sociale, cultura locală și cea internațională. Comisia de selecție a apreciat felul în care proiectul selecționat aduce împreună datele, scara mare și fenomenul general cu oamenii reali, experiențele personale; interactivitatea ține aici mai ales de trezirea empatiei și a solidarității. Conținutul curatorial nu a fost însă suficient dezvoltat, catalogul nu pare a reuși să devină un element important al proiectului, campania de promovare nu se ridică la nivelul cerut de importanța evenimentului.

Participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, până la data de 24 ianuarie 2018, ora 14:00. Acestea vor fi analizate și soluționate până la data de 30 ianuarie 2018, de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, și formată din 3 membri, desemnați de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român. Anunțarea publică a proiectului câștigător va avea loc în data de 31 ianuarie 2018. 

Potrivit art. 8 din Regulamentul Concursului, Uniunea Arhitecților din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasificate în Etapa a II-a a Concursului:

-----------------------------------------------------------

Mnemonics

MNEMONICS_concept_expozitional_RO.pdf

Etapa I

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Etapa II

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

-----------------------------------------------------------

Space Capsule

space_capsule_concept expozitional_RO.docx

Etapa I

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Etapa II

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

-----------------------------------------------------------

Emigration 

Emigration_concept_expozitional_RO.docx

Etapa I

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Etapa II

NOUA GALERIE IRCCU

PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Revista ARHITECTURA

http://arhitectura-1906.ro/

Revista „Arhitectura” fost fondată în anul 1906 de Societatea Arhitecților Români, fiind una din cele mai vechi reviste de specialitate cu apariție continuă din Europa.

BIUAR

BIUAR este Buletinul informativ al Uniunii Arhitecților din România, cu apariție trimestrială. Buletinul informeaza membrii cu privire la evenimentele organizației, centrale și filiale teritoriale, și la cele mai importante hotarâri luate de forurile de conducere.

Bienala Națională de Arhitectură

https://www.uar-bna.ro/

Bienala Națională de Arhitectură este cel mai important eveniment profesional al „breslei” arhitecților și se organizează neîntrerupt din 1994. BNA are un concept specific fiecărei ediții, aprobat de senatul UAR.

Centrul de Cultură Arhitecturală

Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR este sediul UAR, spațiu expozițional, sediu al bibliotecii, al arhivei UAR și al revistei ARHITECTURA. Clădirea a fost recent înscrisă în lista monumentelor istorice. Centrul de Cultură Arhitecturală este principalul spațiu în care se desfășoară evenimentele UAR.

Proiecte Culturale

Finanțarea proiectelor cu caracter cultural și social ce au ca scop susținerea obiectivelor incluse în statutul și strategia cultural-socială a UAR.

UAR Concursuri

Concursuri organizate de către UAR ce urmăresc găsirea celor mai bune soluții pentru un anume loc și/sau pentru un program de arhitectură, spații publice, orașe sau așezări rurale, amenajări, design grafic etc